URL Nedir?

URL (Uniform Resource Locators), web üzerindeki bir kaynağa nokta atışı bir şekilde ulaşabilmemizi sağlayan bir mekanizmadır. URL; kullanıcı adı, parola, alt domain, domain, dosya dizini, GET parametreleri, anchor (bağlayıcı) ve port bölümlerinden oluşur.

URL’e Detaylı Bir Bakış Atalım

https://www.ftp.webtasarim34.com:443/blog/?p=test#section URL’ini ele alalım…

Her şeye detaylı olarak bakmadan önce bir konuya değinmek gerek. Birçok web kullanıcısının da fark ettiği üzere artık bir web siteye gitmek istediğinizde “www” yazmanıza gerek olmadığını görürsünüz. Bu zamanında getirilen bir standart bir kullanımdı fakat artık bu tarz URL uzatıcı sözcüklere gerek yoktur.

Protokol

Web siteler SSL ya da TLS sertifikasına sahipse bağlantıları HTTPs (Secure Hypertext Transfer Protocol) üzerinden alır. Eğer herhangi bir sertifika mevcut değilse o web siteyi ziyaret etmek isteyen kullanıcılar HTTP (Hypertext Transfer Protocol) kullanırlar. Yani bir web siteye bağlantı gerçekleştirmek istediğinde URL’in en başın örnek vermek gerekirse yukarıdakine göz atarsak https:// yazıldığını görürüz ki bu da bağlantının HTTPs üzerinden şifreli bir şekilde sağlanacağını gösterir. Eğer ziyaret edilmek istenen web site HTTPs desteklemiyorsa URL’de yer alması gereken http://’dir. Tabii ki de sadece HTTP ve HTTPs değil birçok farklı protokol de desteklenir ve bunları için kullanılabilecek URL sözcükleri ise: mailto, ftp...

Domain ve Alt Domain

ftp.webtasarım34.com kısmına bir bakalım. Genel olarak ele alındığında yani “ftp.webtasarim34.com” olarak düşünüldüğünde bunun bir isim olduğunu düşünebilirsiniz. Daha fazla küçük parçaya ayırdığımızda karşımıza ftp. çıkıyor. Bu ise alt domain olarak adlandırılır. En sonda gördüğünüz .com ise domain uzantısı olarak tanımlanmıştır.

Port

443 belirtilen ifade ön tanımlı olarak karşımıza çıkan HTTPs’nin portudur. Tabii ki her zaman HTTPs için 443’u kullanılmak zorunlu değildir. Ön tanımlı olarak karşımıza çıkan başka bir port ise 80’dir ve HTTP için kullanılır. 

Web Site Dizini

/blog/ olarak yazılmış olan kısım ise web site içerisindeki bir dizini ifade eder.

GET Parametreleri

Web temellerine yakından bir bakış attığımızda karşımıza en çok HTTP, GET ve POST metotlarını görürüz. İşte bu noktada bakmamız gereken GET parametreleridir çünkü POST parametreleri hiçbir zaman URL’de yer almaz
?p=test olarak karşımıza çıkan URL parçası ise adı “p” olan bir GET parametresinin değerinin “test” olduğunu belirtir. Bu parametre web servisi tarafından kullanılmak üzere kullanıcıdan talep edilmiş ya da bir bağlantı (link) aracılığıyla eklenmiş olabilir.

Bağlayıcı

#section ifadesi ile belirtilen bağlayıcı web sitenin ilgili bölümündeki bir alana ya da bir HTML elemanına ilk girişte odaklanmayı sağlar. Eğer web sitenizin ilgili bölümü açıldığında ilk olarak kullanıcıya fotoğraf bölümünün gözükmesini istiyorsanız çeşitli ayarlamalar yaparak odağı oraya çekebilirsiniz. 

WhatsApp Bakırköy 0212 909 01 53 Kadıköy 0216 606 30 48